پرسنل آموزشی دوره دوم دبیرستان غیردولتی ارشاد لاهیجان

مدیریت

ers2emptypic
جناب آقای میرعبداله میرمؤید

معاون آموزشی

ers2emptypic
جناب آقای رحمت زارع

معاون آموزشی

ers2emptypic
جناب آقای علی پالیک

مربی پرورشی

ers2emptypic
جناب آقای محمد محمدنژاد

تربیت بندی​

ers2emptypic

جناب آقای غلامحسین منصوری

تربیت بدنی

ers2emptypic

جناب آقای محمدحسینی راد

مشاور

ers2emptypic

جناب آقای غلامرضا درویش پور

مشاور

ers2emptypic

جناب آقای طهمورث علی پور

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای محمود اسماعیلی

عربی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای کیومرث اطهاری

دینی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای محمدعلی احمدی

فلسفه - منطق

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای ابراهیم اکبری ناصری

روانشناسی - کارآفرینی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای یحیی پور زکریا

دفاعی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای احمد پیکرستان

دینی - عربی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای حسن حسین پور

ریاضی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای علی دبیری

زبان

مدرس

ers2emptypic
جناب آقای حسین دوست جلالی
عربی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای عباس رفیعی جاهد

تاریخ - جغرافیا - اجتماعی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای غلامرضا ربیع زاده

شیمی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای جعفر رضاپور

ریاضی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای فضل اله رمضانیان

تاریخ

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای ابراهیم سحرخیز

زمین شناسی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای حسین شارقی

ریاضی - هندسه

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای مهدی شعاعی فرد

تفکر و سواد رسانه ای

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای محسن شیخ پاکدل

نگارش

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای امیرسعید ضیائی

زبان

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای محمود طاهرسیما

ریاضی

مدرس

ers2emptypic
جناب آقای محمدرضا عسکری پور
ریاضی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای ابراهیم علی نیا

زبان

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای سیدحسین علیپور

اقتصاد - جامعه شناسی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای حبیب فتحی دخت

شیمی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای غلامرضا فیاض ایزدی

زیست شناسی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای علی قاسمی

آزمایشگاه فیزیک

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای احمدقنبری

ادبیات فارسی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای رضا کریم

فیزیک

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای احمدعلی کریمی

ادبیات فارسی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای محمدرضا مرتضی نژاد

زیست شناسی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای جاوید نخستین

ریاضی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای میرهاشم میرمحمدی

زیست شناسی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای سیدعبداله هاشمی نسب

شیمی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای حسین خوشدل

دینی

مدرس

ers2emptypic

جناب آقای میرعبداله میرمؤید

کارآفرینی - مدیریت خانواده

سال تحصیلی ۹۹-۹۸