مقام آوران ارشاد ( آریا نظری فر )

 • یکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • انتصاب مدیر عامل جدید

 • یکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • معلمین نمونه

 • یکشنبه - ۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • شورای دانش آموزی

 • چهارشنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۸
 • اعضای شورای دانش آموزی دوره دوم دبیرستان غیردولتی ارشاد لاهیجان: رئیس شورا محمد فلاح سحرخیز ؛ نائب رئیس محمد کمالیان ؛ منشی نیما موسی پور ؛ عضو اصلی سهیل محمدرحیمی ؛ عضو اصلی آراد شعبانی ؛ عضو البدل امیرحسین سعادتی ؛ عضو البدل ماهان اکبری

  انجمن اولیاء مربیان

 • چهارشنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۸
 • انجمن اولیاء مربیان دوره دوم دبیرستان غیردولتی ارشاد لاهیجان رئیس انجمن آقای محمد علیجانی نائب رئیس آقای جواد راحت طلب منشی آقای ساعد فرقانی عضو اصلی آقای علی کمالیان عضو اصلی آقای علیرضا سعادتی عضو علی البدل خانم معصومه مرادنیا عضو علی البدل آقای علی کمالیان سال تحصیلی ۹۹-۹۸